3. Kansalaiset aktivoituvat – sääty-yhteiskunta hajoaa