Aikakaudet ja kronologia

Euroopassa ajanlasku alkaa Jeesuksen oletetusta syntymästä, jota kuvataan vuodella 0. Sitä edeltävää aikaa ilmaistaan lyhenteellä eKr. tai eaa. Esimerkiksi 100 eaa. tarkoittaa 100 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Vuosi 100 tarkoittaa taas 100 vuotta ajanlaskun alkamisen jälkeen.

Historia on jaettu eri aikakausiin, jotta pitkän ajan kuluessa tapahtuneet muutokset voitaisiin hahmottaa. Jokaisella aikakaudella on omat tunnuspiirteensä. Aina kun historian aikakausi vaihtuu, niin tapahtuu jokin suuri muutos. Esimerkiksi historiallinen aika alkaa siitä, kun kirjoitustaito keksittiin Lähi-idässä noin 5000 vuotta sitten.

Historiassa ei ole tärkeää muistaa tarkkoja vuosilukuja tai päivämääriä. Tärkeää on ymmärtää tapahtumien kronologia. Se tarkoittaa, että ymmärtää missä järjestyksessä asiat ovat tapahtuneet. Kronologian avulla voidaan hahmottaa asioiden syyt ja seuraukset.

Historiassa tapahtumien aikajärjestystä kuvataan usein aikajanan avulla. Siinä aika etenee vasemmalta oikealle.

historia-aikajana