Suomenkielinen kulttuuri kehittyy

Suomenkielinen kulttuuri alkoi kehittyä nopeasti 1860-luvun jälkeen. Suomen kieli ei ollut enää pelkkä köyhien ihmisten puhekieli, vaan siitä tuli myös taiteen ja kirjallisuuden kieli. Ensimmäinen suomenkielinen romaani, Aleksis Kiven Seitsemän veljestä, julkaistiin vuonna 1870. Helsinkiin perustettiin vuonna 1872 Kansallisteatteri, jossa alettiin esittää suomenkielisiä näytelmiä. Minna Canth oli ensimmäinen suomenkielinen naiskirjailija. Hän kirjoitti useita näytelmiä ja romaaneja, joissa tuotiin esiin naisten alistettu asema ja vaadittiin naisille lisää oikeuksia.

Ajatus suomalaisesta kulttuurista ja kansasta levisi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa myös tavallisten ihmisten keskuuteen. Tästä käytetään nimitystä kansallinen herääminen. Se ei tapahtunut hetkessä, vaan useiden kymmenien vuosien kuluessa.

Suomenkielisillä kouluilla oli tärkeä merkitys kansallisessa heräämisessä. Kouluja alettiin perustaa 1860-luvun jälkeen kaikkiin kaupunkeihin ja vähitellen myös maaseudulle. Oppikirjana kouluissa käytettiin Sakarias Topeliuksen kirjoittamaa Maamme -kirjaa. Se kertoo Suomen kansasta, historiasta ja luonnosta. Siinä korostetaan isänmaallisia arvoja. Maamme-kirja oli kymmenien vuosien ajan Suomen luetuin kirja heti Raamatun jälkeen.